Create Account
Sign In

User Profile

erk005


erk005
Send a PM to erk005
05/12/2017
Member

Activity

erk005 is currently Offline

Phần mềm quản lý kho hàng là một module của ERP và cũng là một phân hệ cốt lõi của ERP. Phần mềm quản lý kho hàng sẽ giúp doanh nghiệp quản lý giá trị hàng tồn kho của mình, tăng vòng quay hàng tồn kho để tăng vòng quay vốn.Phần mềm quản trị doanh nghiệp Kiu ERP sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý kho hàng của mình một cách có hệ thống và hiệu quả nhất. Đầu tiên nó sẽ bắt đầu từ nhà máy rồi đến các công ty sau đó đến từng kho hàng. Việc quản lý kho hàng bằng ERP sẽ tự động thiết lập các nghiệp vụ giao nhận, đóng gói và dịch chuyển nội bộ theo quy tắc định tuyến của riêng bạn. Các quy tắc đẩy và kéo quy định để tổ chức một kho hoặc để quản lý các dịch chuyển của hàng hóa giữa một số kho.
XEM THÊM TẠI: https://plus.google.com/communities/116088154650112445884

Interests

--