Create Account
Sign In

User Profile

erk007


erk007
Send a PM to erk007
25/11/2017
Member

Activity

erk007 is currently Offline

ERP là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích diễn giải. ERP có khả năng hợp lý hóa các quy trình hoạt động bán hàng, sản xuất, kế toán và thông tin liên lạc nội bộ. Sử dụng phần mềm ERP có thể rút ngắn đáng kể thủ tục, tăng năng suất và tiêu chuẩn hóa các quy trình. Sử dụng một chương trình phần mềm ERP để lưu trữ và đối chiếu dữ liệu theo hệ thống yêu cầu cuối cùng sẽ làm tăng doanh thu và giảm sự chậm trễ, dẫn đến lợi nhuận tăng lên. Ngoài ra, công ty hoặc cửa hàng của bạn quy mô nhỏ có thể tham khảo phần mềm của CRMVIET giúp bạn quản lý danh sách khách hàng toàn diện. Tích hợp Email Marketing, SMS Marketing cùng nhiều module mở rộng khác giúp công việc bạn trở nên dễ dàng quá trình tương tác với khách hàng ngày một thân thiết, chuyên nghiệp.
xEM THÊM TẠI:https://plus.google.com/communities/116088154650112445884

Interests

--