Create Account
Sign In

User Profile

luuanhhup


luuanhhup
Send a PM to luuanhhup
18/08/2020
Member

Activity

luuanhhup is currently Offline

Dược sĩ Lưu Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội hệ chính quy. Trường Đại học Dược Hà Nội là ngôi trường đào tạo Dược sĩ đầu tiên tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm và uy tín hàng đầu. Là thành viên của Heal Central Việt Nam, dược sĩ Lưu Anh với mong muốn chia sẻ kiến thức chuyên môn về lĩnh vực y tế sức khoẻ đến cộng đồng, đẩy xa tin giả, tin thiếu chính xác, tin không có tính khoa học. Các bài viết chia sẻ từ Dược sĩ Lưu Anh được tổng hợp lại từ các bài viết của Bác sĩ, Dược sĩ chuyên môn hàng đầu tại Việt Nam, các bài dịch từ phiên bản Tiếng Anh của các tạp chí y khoa lớn như Pubmed, Drugs.com, FDA, The Lancet,... Đặc biệt, Dược sĩ Lưu Anh liên tục cập nhật các Guideline hướng dẫn điều trị mới nhất của các bệnh được biên dịch lại bởi các bác sĩ đầu ngành từ các tài liệu Guideline của tổ chức uy tín trên thế giới mang đến nguồn tài liệu uy tín, cập nhật mới liên tục cho cộng đồng chuyên môn bác sĩ, dược sĩ.
theo dõi các mạng xã hội của tôi:
Chuyên trách quỹ

Dược sĩ Lưu Ngọc Anh K68 trường Đại học Dược Hà Nội.

Website cá nhân: https://www.luuanh.com/

Quỹ hỗ trợ sinh viên Đại học Dược Hà Nội: https://quyhotrosvduochanoi.com/quy-ho-tro/ban-lanh-dao,chuyen-trach-quy/ds-luu-ngoc-anh-k68

Các mạng xã hội khác của tôi:
Facebook: https://www.facebook.com/luuanhdkh
Tác giả trên Heal Central: https://www.healcentral.org/author/admin/
Twitter: https://twitter.com/LuuAnhHup
Pinterest: https://www.pinterest.com/luuanhhup
Myspace: https://myspace.com/luuanh
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luuanh
Instagram: https://www.instagram.com/luuanhhup/
Soundcloud: https://soundcloud.com/luuanhhup
Reddit: https://www.reddit.com/user/luuanhhup/
Last: https://www.last.fm/user/luuanhhup
Groovesharks: https://groovesharks.org/user/luuanhhup
Flickr: https://www.flickr.com/people/luuanhhup/
Deviantart: https://www.deviantart.com/luuanhhup
Behance: https://www.behance.net/sagianh
Blogger: https://draft.blogger.com/profile/03623901241381023314
Tác giả trên Cảnh Giác Dược: https://canhgiacduoc.org/author/admin
Tác giả trên Cộng đồng luật dược Việt Nam Vnras: https://vnras.com/author/luuanh/
Tác giả của Dược Điển Việt Nam: https://duocdienvietnam.com/author/admin/

Interests

--