Create Account
Sign In

User Profile

nanocurcumin


nanocurcumin
Send a PM to nanocurcumin
13/06/2020
Member

Activity

nanocurcumin is currently Offline

Dung dich nano curcuminoic la mot san pham chuyen ho tro dieu tri viem loet da day, ta trang.
San pham duoc nghien cuu va san xuat tai Viet Nam. Voi ung dung cong nghe nano trong nganh duoc. Chung toi da chiet xuat duoc tinh chat curcumin trong cu nghe va tong hop lai duoi dang dung dich có kich hat sieu nho, chi vai nanomet.
San pham duoc rat nhieu thi truong quoc te quan tam vas u dung nhu: My, Han Quoc, Nhat Ban, Combodia,…

Interests

--