Create Account
Sign In

User Profile

ThaiBitcoin


ThaiBitcoin
Send a PM to ThaiBitcoin
06/05/2020
Member

Activity

ThaiBitcoin is currently Offline

ประเทศสิงคโปร์ประกาศ ข่าว bitcoin สำหรับนักขุดบิทคอยน์เป็นงานอดิเรก(ที่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลัก)ไม่ต้องเสียภาษี ตามกฎหมายใหม่ของประเทศสิงคโปร์ เพราะการทำธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้ payment tokens จะถูกมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า ดังนั้นเมื่อได้รับ payment tokens ธุรกิจจะต้องเสียภาษีตามปกติอยู่แล้วโดยขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้านั้นๆ

อย่างไรก็ตามนักขุดบิทคอยน์ในประเทศสิงคโปร์ที่แสดงออกให้เห็นว่าการทำงานอย่างมีระบบ และมีการทำกำไรจากกิจกรรมการขุดขุดบิทคอยน์ จะถูกพิจารณาว่าเป็นการประกอบอาชีพนักขุดอยู่

Interests

--