Create Account
Sign In

User Profile

chungnhan220


chungnhan220
Send a PM to chungnhan220
12/02/2020
Member

Activity

chungnhan220 is currently Offline

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000 chuyên nghiệp, đảm bảo các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam. Được miễn giảm một số thủ tục nhà nước khi đăng ký chứng nhận với TQC.
http://tqc.vn/chung-nhan-iso-22000.htm


Interests

--