Create Account
Sign In

User Profile

timviecplus


timviecplus
Send a PM to timviecplus
06/02/2020
Member

Activity

timviecplus is currently Offline

https://timviec.com.vn - Tìm việc việc làm nhanh và tuyển dụng 24h tại Timviec.com.vn - Giúp kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng một cách dễ dàng, giải quyết vấn đề khó khăn nhân sự hiện nay
Facebook: https://www.facebook.com/timvieclamplus/
Twitter: https://twitter.com/timviecplus
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/timviecplus/

Interests

--