Create Account
Sign In

User Profile

timviecplus


timviecplus
Send a PM to timviecplus
06/02/2020
Member

Activity

timviecplus is currently Offline

https://timviec.com.vn - Tìm việc làm nhanh & Tuyển dụng 24h - Giúp kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng một cách dễ dàng, giải quyết vấn đề khó khăn nhân sự hiện nay
Facebook: https://www.facebook.com/Timviec.com.vn19/
Twitter: https://twitter.com/timviecplus
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tuyendungvieclam
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUPGScS_hGmJV5plKpJ9Oow

Interests

--