Create Account
Sign In

User Profile

shawn09764


shawn09764
Send a PM to shawn09764
02/12/2019
Member

Activity

shawn09764 is currently Offline

chi tiet

Cong ty du lich Khat Vong Viet la nha to chuc tour du lich chuyen nghiep trong nuoc va quoc te, tieu bieu nhat la cac tour du lich ha long, sapa, nha trang, da lat, phu quoc, da nang, cat ba, tam dao...Cong ty lu hanh Khat Vong Viet la don vi uy tin luon dat loi ich cua khach hang len tren het. Cong ty co tru so lam viec tai Hanoi, thoi gian lam viec tu 8h00 den 15h30 tu thu 2 den thu 7 hang tuan

Interests

--